Search
K

Chiết khấu phí giao dịch

Chính sách giảm phí giao dịch cho người dùng sử dụng NAO để tính phí giao dịch
Người dùng sử dụng NAO để tính phí giao dịch NAO Futures trên ONUS sẽ được giảm 40% phí giao dịch trên mức phí công bố là 0.06%, cụ thể mức phí sau chiết khấu là 0.036%.