Search
K

Quỹ phát triển dự án

Thông tin về Quỹ phát triển dự án và việc biểu quyết quản trị dự án
77.75% tổng cung của token NAO (77,750,000 NAO) sẽ được đưa vào Quỹ phát triển dự án với các mục đích sau:
  • Làm phần thưởng cho các chương trình kích thích giao dịch
  • Làm quỹ airdrop phục vụ phát triển cộng đồng
  • Làm quỹ dự trữ cho các chương trình hợp tác cùng đối tác phát triển dự án…
Toàn bộ số token của Quỹ sẽ được khóa, tiến độ mở khóa dựa trên cơ chế biểu quyết từ người dùng stake token NAO trong pool Quản trị với các đề xuất từ dự án.