Tạo lập thanh khoản

Thông tin về số token NAO dùng để tạo lập thanh khoản

6.25% tổng cung của token NAO (6,250,000 NAO) sẽ được dùng để tạo lập thanh khoản ban đầu cho cặp giao dịch NAO/VNDC trên nền tảng ONUS và Nami Exchange, cụ thể:

  • 80% (5,000,000 NAO và 6,000,000,000 VNDC) trên ONUS

  • 20% (1,250,000 NAO và 1,500,000,000 VNDC) trên Nami Exchange

Last updated