Mở bán token NAO

Thông tin về sự kiện mở bán token NAO trên nền tảng ONUS Launchpad

15% tổng cung của token NAO (15,000,000 NAO) đã được chào bán công khai trên nền tảng ONUS Launchpad và ONUS DeFi với thông tin chi tiết như sau:

  • Tổng số token chào bán: 15,000,000 NAO

  • Giá chào bán: 1,000 VNDC

  • Ngày mở bán: 29.06.2022

  • Chính sách khoá: Không khoá

Last updated