Search
K

Mở bán token NAO

Thông tin về sự kiện mở bán token NAO trên nền tảng ONUS Launchpad
15% tổng cung của token NAO (15,000,000 NAO) đã được chào bán công khai trên nền tảng ONUS Launchpad và ONUS DeFi với thông tin chi tiết như sau:
  • Tổng số token chào bán: 15,000,000 NAO
  • Giá chào bán: 1,000 VNDC
  • Ngày mở bán: 29.06.2022
  • Chính sách khoá: Không khoá