Pool Quản trị

Chi tiết về việc tham gia pool quản trị nhận chia sẻ doanh thu và bỏ phiếu với các đề xuất thay đổi dự án

Người dùng nắm giữ NAO có thể tham gia staking vào Pool Quản trị để được chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch và biểu quyết với những thay đổi từ dự án

Cụ thể:

 • Hàng ngày dự án sẽ công bố số doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNDC, 20% của phần doanh thu này sẽ được chuyển về Pool Quản trị và chia sẻ lại với người dùng theo tỷ lệ tham gia pool theo kỳ hạn 7 ngày. Tài sản thanh toán là NAO, NAMI, VNDC hoặc USDT.

 • Người dùng có thể stake vào Pool bất cứ lúc nào, số token NAO sau khi stake sẽ được khóa.

 • Hàng tuần hệ thống sẽ quét số dư NAO staking của người dùng và tiến hành chi trả phần doanh thu chia sẻ từ phí vào 07:00 sáng thứ 2 (giờ Việt Nam).

 • Người dùng đã góp pool sẽ được lựa chọn tiếp tục tham gia pool hoặc rút token khỏi pool qua việc đăng ký unstake NAO vào bất cứ thời điểm nào, với số lượng NAO tùy chọn. Số NAO đã đăng ký rút khỏi Pool sẽ có thể nhận lại sau 07 ngày kể từ thời điểm đăng ký unstake.

 • Người dùng tham gia pool Quản trị cũng có quyền biểu quyết cho các quyết định mở khóa token NAO từ Quỹ phát triển dự án hoặc các thay đổi về cơ chế của dự án, trọng số biểu quyết được quyết định bởi tỷ lệ nắm giữ trong pool Quản trị

Lịch áp dụng và Quy định chung:

20% doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNDC sẽ được chia sẻ cho Pool Quản trị hàng tuần theo cơ chế cụ thể như sau:

 • Thời gian bắt đầu tính doanh thu chia sẻ cho Pool: 00:00 thứ 2 ngày 04.07.2022

 • Thời gian mở stake NAO vào Pool: 11:00 thứ 2 ngày 04.07.2022

 • Phân phối doanh thu chia sẻ kỳ đầu tiên: 07:00 thứ 2 ngày 11.07.2022

 • Số NAO stake tối thiểu: 1,000 NAO (áp dụng từ 10:00 ngày 12.12.2022, dựa trên Biểu quyết số 3 đã được thông qua từ Pool Quản trị)

 • Số NAO stake tối đa: Không giới hạn

Lưu ý:

 • Từ 23.09.2022, dự án đã kích hoạt cơ chế chia sẻ 10% doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures USDT cho Pool Quản trị theo cơ chế kích hoạt đã được thông báo tại đây.

 • Từ tháng 5.2023, dự án NAO chuyển sang hoạt động trên ứng dụng và website Nami Exchange với cơ chế chia sẻ doanh thu không đổi.

Cách tham gia Pool Quản trị:

 • Mở ứng dụng Nami Exchange, vào mục NAO Futures, vào giao diện Pool Quản trị

 • Stake NAO và bắt đầu tham gia nhận chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures

 • 07:00 sáng thứ 2 hàng tuần, dự án sẽ chuyển 20% doanh thu từ phí trong kỳ vào Pool Quản trị, người dùng có thể nhận doanh thu được chia sẻ bất cứ lúc nào, doanh thu sẽ được chuyển vào Ví Futures của người dùng

 • Người dùng cũng có thể rút NAO khỏi Pool Quản trị bất cứ lúc nào, token NAO sẽ được nhận về sau 7 ngày kể từ thời điểm xác nhận rút khỏi Pool, và cũng được chuyển vào ví Futures của người dùng

 • Trong thời gian xử lý yêu cầu rút NAO, người dùng sẽ không được nhận phần chia sẻ doanh thu từ phí trong Pool.

Lưu ý: Dự án cam kết chia sẻ 20% doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNDC trọn đời cho Pool Quản trị NAO, bất cứ đề xuất thay đổi nào liên quan tới tỷ lệ này đều sẽ được biểu quyết và thông qua bởi người dùng tham gia Pool Quản trị.

Last updated