Tokenomics

Thông tin chi tiết về token NAO

Thông tin về token

 • Tên token: Nami Frame Futures

 • Mã token: NAO

 • Chuẩn: BEP-20, ONUS Chain (từ 24.11.2022)

 • Tổng cung tối đa: 100,000,000 NAO

 • Tổng lưu hành ban đầu: 22,250,000 NAO

 • Địa chỉ smartcontract:

  • BEP-20: 0x07430e1482574389bc0e5d33cfb65280e881ee8c

  • ONUS Chain: 0x07430e1482574389Bc0E5d33CFB65280e881EE8c

(Từ 24.11.2022, dự án đã hoàn tất chuyển đổi toàn bộ tổng lưu hành NAO từ BNB Chain sang ONUS Chain, chi tiết xem tại đây.)

Phân phối

 • Mở bán công khai 15% (15,000,000 NAO): không khoá, phân phối thông qua nền tảng ONUS Launchpad

 • Tạo lập thanh khoản 6.25% (6,250,000 NAO): cho cặp giao dịch NAO/VNDC, niêm yết tại giá 1,200 VNDC (6,250,000 NAO và 7,500,000,000 VNDC)

 • Retroactive 1% (1,000,000 NAO): phân phối cho những người dùng đầu tiên sử dụng sản phẩm, chia đều theo khối lượng giao dịch từ thời điểm sản phẩm ra mắt tới thời điểm mở bán public

 • Quỹ phát triển 77.75% (77,750,000 NAO): khóa, được mở khóa theo biểu quyết từ cộng đồng cho những chương trình tặng thưởng, khuyến khích giao dịch, các khoản airdrop phát triển cộng đồng, hợp tác với đối tác…

Last updated