ℹ️Nami Frame Futures Token (NAO)

Tổng quan về dự án Nami Frame Futures (NAO)

Nami Frame Futures là gì?

Nami Frame Futures là một dự án khởi đầu được phát triển bởi Nami và ONUS với tên viết tắt NAO. Dự án NAO cung cấp cho người dùng sản phẩm giao dịch phái sinh kỳ hạn vĩnh viễn, công cụ đòn bẩy cao từ x1 đến x125, với hơn 150 cặp giao dịch bằng token VNDC, USDT.... Thông qua giải pháp tích hợp Nami Frame, người dùng ONUS có thể được trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ của Nami mà không cần bận tâm về các vấn đề mở tài khoản, KYC, tải ứng dụng, nạp, rút. Tất cả dã được kết nối liền mạch trên ứng dụng của Onus với phần tích hợp VNDC và USDT Futures của Nami.

Từ tháng 05.2023, dự án Nami Frame Futures ngừng hoạt động trên ứng dụng ONUS và được tiếp tục quản lý và vận hành bởi Nami trên ứng dụng và website Nami Exchange.

Nami Frame Futures token (NAO)

Nami Frame Futures token (NAO) là token trung tâm của dự án Nami Frame Futures, được phân phối theo hình thức fair-launch và có cơ chế quản trị đặc biệt. Token NAO có các tiện ích chính sau:

  • Nắm giữ để được chia sẻ 20% lợi nhuận từ phí giao dịch NAO Futures VNDC và 10% phí giao dịch NAO Futures USDT theo tỷ lệ sở hữu trong Pool Quản trị (Governance Pool)

  • Nắm giữ để tham gia biểu quyết cho các thay đổi theo đề xuất từ dự án

  • Dùng làm phí để được giảm phí giao dịch lên đến 40%

Website: https://nao.namifutures.com/

Cập nhật:

  • Từ ngày 09.12.2022, sản phẩm giao dịch Futures được phát triển bởi Nami và ONUS trên ứng dụng ONUS đã được đổi tên từ ONUS Futures thành NAO Futures, đọc thêm tại đây.

  • Từ ngày 14.05.2023, sản phẩm NAO Futures sẽ được ngừng cung cấp trên ứng dụng ONUS, Nami sẽ tiếp tục vận hành và phát triển sản phẩm trên ứng dụng Nami Exchange, thời gian dự kiến ra mắt sản phẩm là tháng 5.2023. Chi tiết thông báo tại đây.

Last updated