Search
K

Retroactive

Thông tin về cơ chế thưởng cho những người dùng đầu tiên trải nghiệm sản phẩm
1% tổng cung của token NAO (1,000,000 NAO) đã được dùng để làm phần thưởng cho những người dùng đầu tiên sử dụng sản phẩm giao dịch NAO Futures trên ONUS.
Quỹ thưởng sẽ được chia đều theo tỷ lệ khối lượng giao dịch cá nhân trên Tổng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian từ khi sản phẩm ra mắt cho đến thời điểm mở bán công khai và được phân bổ sau 1 ngày kể từ thời điểm mở bán.