Search…
Nami Frame Futures Token (NAO)
Tổng quan về dự án Nami Frame Futures (NAO)

Nami Frame Futures là gì?

Nami Frame Futures là một dự án được phát triển bởi Nami và ONUS với tên viết tắt NAO. Dự án NAO cung cấp cho người dùng sản phẩm giao dịch phái sinh kỳ hạn vĩnh viễn, công cụ đòn bẩy cao từ x1 đến x125, với hơn 150 cặp giao dịch bằng token VNDC, USDT.... Thông qua giải pháp tích hợp Nami Frame, người dùng ONUS có thể được trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ của Nami mà không cần bận tâm về các vấn đề mở tài khoản, KYC, tải ứng dụng, nạp, rút. Tất cả dã được kết nối liền mạch trên ứng dụng của Onus với phần tích hợp VNDC Futures của Nami.

Nami Frame Futures token (NAO)

Nami Frame Futures token (NAO) là token trung tâm của dự án Nami Frame Futures, được phân phối theo hình thức fair-launch và có cơ chế quản trị đặc biệt. Token NAO có các tiện ích chính sau:
  • Nắm giữ để được chia sẻ 20% lợi nhuận từ phí giao dịch ONUS VNDC Futures theo tỷ lệ sở hữu trong Pool Quản trị (Governance Pool)
  • Nắm giữ để tham gia biểu quyết cho các quyết định mở khóa token theo đề xuất từ dự án
  • Dùng làm phí để được giảm phí giao dịch lên đến 40%
Copy link
On this page
Nami Frame Futures là gì?
Nami Frame Futures token (NAO)